Απονομή Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Εβδομάδα Ασφαλείας Πτήσεων – Εδάφους (4 – 8 Ιουνίου 2007), πραγματοποιηθήκαν στις μονάδες 115ΠΜ, 112ΠΜ και 120ΠΕΑ ειδικές τελετές και απονομή επάθλων σε Μοίρες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και της ΔΑΕ αντίστοιχα, που διακρίθηκαν στην Ασφάλεια Πτήσεων – Εδάφους.

Η εκδήλωση – απονομή του ΑΤΑ πραγματοποιήθηκε στην 115ΠΜ και η Μοίρα που πρώτευσε στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους ήταν η 340Μ F-16 BLK 52+.

Το έπαθλο απένειμε ο Αρχηγός ΑΤΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεολόγος Συμεωνίδης.

Η εκδήλωση – απονομή της ΔΑΥ πραγματοποιήθηκε στην 112ΠΜ και η Μοίρα που πρώτευσε στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους ήταν η 384 ΜΕΔ Ε/Π AS-332 (Super Puma). Το έπαθλο απένειμε ο Διοικητής ΔΑΥ Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Τζιναέτης.

Η εκδήλωση – απονομή της ΔΑΕ πραγματοποιήθηκε στην 120ΠΕΑ και η Μοίρα που πρώτευσε στον τομέα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους ήταν η 364 ΜΕΑ Τ-6 Α (TEXAN II). Το έπαθλο απένειμε ο Διοικητής ΔΑΕ Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Γκουτζουρής.