Έλεγχος Υπολοίπου Μερίδας Μελών ΟΣΜΑΑ “ο Ίκαρος”

Επειδή ορισμένα μέλη καταθέτουν την προβλεπόμενη εισφορά τους μέσω της Τράπεζας, χωρίς να επισημαίνουν την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο ή μητρώο) με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί ένα σοβαρό χρηματικό ποσό που δεν είναι δυνατόν να καταλογιστεί σε καμιά μερίδα μέλους, παρακαλούμε να ελέγξετε τη μερίδα σας μέσω του υπευθύνου Ανθστη Κάπου Γεώργιου στο ανωτέρω τηλέφωνο και να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας με τα παραστατικά που σας έχει δώσει η Τράπεζα.