Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 21/09/2007

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για πυρόσβεση, 9 αεροσκάφη (CL-415, CL-215, Grumman και PZL) συμπληρώνοντας 20,6 ώρες πτήσης σε 9 εξόδους σε Αχαία και Λακωνία.
  • Για αεροδιακομιδές, Super Puma και C-27J εκτέλεσαν 2 αποστολές συμπληρώνοντας 3,2 ώρες πτήσης και μεταφέροντας 4 ασθενείς από Αγ. Ευστράτιο, Μυτηλίνη, Χίο και Μύκονο σε Λήμνο και Ελευσίνα.
  • Για υποστήριξη, για τις ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών παραμένει ένα πολυδύναμο συγκρότημα αρωγής συνολικά 17 ατόμων στην 117ΠΜ, με 3 ανατρεπόμενα οχήματα, ένα ρυμουλκό γενικής χρήσης, 1 υδροφόρα, ένας ισωπεδωτής γαιών, ένας ερπυστριοφόρος γαιωπροωθητής. Οι ειδικότητες του προσωπικού είναι ιατροί, κτηνίατροι, πολιτικοί μηχανικοί, γεωπόνοι, δασολόγοι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οδηγοί – χειριστές των αντίστοιχων μηχανημάτων. Επίσης από την 117ΠΜ διατέθηκε μια διμοιρία 20 ανδρών με επικεφαλής Αξιωματικό και 2 ανατρεπόμενα οχήματα στην Ζ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Ολυμπία.