Εβδομάδα Οδηγού 2007

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εβδομάδας Οδηγού της ΠΑ, από 24/9/07 έως 28/9/07 στην 111 Πτέρυγα Μάχης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η μεθοδολογία εκπαίδευσης και αξιολόγησης “SAFE DRIVE” που προσέφεραν αφιλοκερδώς οι πρότυπες Σχολές Οδηγών ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΕ, με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων των οδηγών – προσωπικού της Μονάδος, για ασφαλέστερη οδήγηση και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.