Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη, οι επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις του έτους 2007 στις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως παρακάτω:

  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική.
  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στις 19 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 στην 128 ΣΕΤΗ, στο Καβούρι Αττικής.
  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στις 19 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 στο Αεροδρόμιο Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.