Πρωτότυπη κατασκευή χορτοκοπτικού μηχανήματος στην 111ΠΜ

Η 111ΠΜ παρουσίασε το νέο εξάρτημα χορτόκοψης το οποίο κατασκευάσθηκε πρωτότυπα, από προσωπικό της 111ΠΜ.
Το νέο εξάρτημα μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα με ελάχιστο κόστος.