Διαγωνισμός Εκθεσης Ιδεών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού του Προστάτη της ΠΑ για το 2007, προκηρύσσεται Πανελλήνιος Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα:

“Σε έναν κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και σε μια κοινωνία που καλείται να αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις και απειλές, με ποιον τρόπο μπορεί η Πολεμική Αεροπορία όχι μόνο να σταθεί αποτελεσματικά δίπλα στον πολίτη αλλά και να εμπνεύσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς στους νέους”.

Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων της χώρας, κατόπιν εκδόσεως σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ.

Ως έπαθλο για τους τρεις πρώτους μαθητές/τριες έχει θεσπιστεί το χρηματικό ποσό των 3000 € για τον 1ο, 2000 € για το 2ο και 1000 € για τον 3ο, καθώς και από μία πτήση με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, εφ΄ όσον οι ίδιοι το επιθυμούν.