Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 19/11/2007

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφερε νεογνό 1 ώρας από την Κω στην Ελευσίνα. Συνολικά συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.