Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 29/11/2007

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφεραν μια χειρουργική ομάδα για λήψη μοσχευμάτων, μοσχεύματα, 1 ασθενή και ένα νεογνό 5 ωρών από Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Χίο σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα αντίστοιχα. Συνολικά συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 εξόδους.