Εκδήλωση Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας (Α.ΑΚ.Ε)

Στις 7 Νοεμβρίου 2007 έλαβε χώρα στη ΛΑΕΔ εκδήλωση μνήμης και τιμής για την Π.Α και τις Ε.Δ από την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδας (Α.ΑΚ.Ε).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτικής και Πολιτειακής Ηγεσίας, διακεκριμένες προσωπικότητες, μέλη της Α.ΑΚ.Ε, ο κ. Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία Αξκών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην Πολεμική Αεροπορία τόσο για το τεράστιο έργο που προσφέρει στην Εθνική Άμυνα όσο και για το κοινωνικό της έργο όπως αερομεταφορές, αεροδιακομιδές και αεροπυρόσβεση.