Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 30/12/2007

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 και C-27J μετέφεραν 4 ασθενείς από Χίο, Μυτηλίνη, Κύθηρα και Ρόδο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 6,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.
  • Για Έρευνα-Διάσωση, C-130 και Super Puma εκτέλεσαν 4 αποστολές έρευνας – διάσωσης και διάσωσης ναυαγού στην θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας, συμπληρώνοντας 14,9 ώρες πτήσης.