Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/01/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Χίο σε Μυτηλίνη και Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 2,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.