Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 12/01/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδή, C-130 μετέφερε ένα νεογνό από Κεφαλονιά στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 1,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.