Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 12/02/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 και Super Puma μετέφεραν 2 μοσχεύματα, 3 νεογνά και 2 ασθενείς από Θεσσαλονίκη, Μυτηλίνη, Ανδρο, Αλεξανδρούπολη, Ελευσίνα σε Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 8,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.