Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/03/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφερε 2 βρέφη από Μυτηλίνη και Κω στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές. Επίσης C-130 μετέφερε ιατρική ομάδα 3 ατόμων από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο για λήψη μοσχευμάτων, συμπληρώνοντας 2,2 ώρες πτήσης.