Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 22/03/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, Α-109 μετέφερε 1 νεογνό από τη Σύρο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.