Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 30/03/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-27J μετέφερε 1 νεογνό μιας ώρας από Μυτηλίνη στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 2,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.
  • Για Έρευνα-Διάσωση, Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης αγνοούμενου στην περιοχή βόρεια της Κω, συμπληρώνοντας 2,9 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.