Επίσκεψη Ικάρων στη Γαλλία

Στις 07 Μαΐου 2007, στο πλαίσιο της EUAFA, οι ΙΚ ΙΙΙ (Ι) Τσάτσος Κωνσταντίνος και ΙΚ ΙΙΙ (ΕΑ) Αντωνίου Αντώνιος επισκέφθηκαν το Παρίσι ακολουθώντας πρόγραμμα πολιτιστικού περιεχομένου στο οποίο συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες από άλλες 3 χώρες – μέλη της EUAFA, την Γερμανία, το Βέλγιο και την Ισπανία. Συγκεκριμένα, η Ελληνική και οι ξένες αντιπροσωπείες ακολούθησαν προγραμματισμένη σειρά επισκέψεων σε μνημεία και αξιοθέατα στην πόλη του Παρισιού. Σημαντική και παράλληλα εποικοδομητική ήταν η επίσκεψη στα κεντρικά της εταιρείας Sagem όπου έγινε διάλεξη τεχνολογικής συμβολής της εταιρείας στη γαλλική αεροπορία. Οι αντιπροσωπείες φιλοξενήθηκαν στην πόλη Satory, ενώ οι επισκέψεις περατώθηκαν στις 11 Ιουλίου 2007.