Επίσκεψη Κορεατικής Πολεμικής Αεροπορίας

Στις 5 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στη Δ.Α.Ε. επισκεψη από την κορεατική πολεμική αεροπορία με αντικείμενο την παρουσίαση των α/φών Τ-50