Ετήσιες Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών 2008 – 2009

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 05/2008 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 01 Μαρτίου 2008, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2008-2009 των Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ, κατά τις οποίες έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

“Διατηρητέους” τους:

 • Υποπτέραρχο (Ι) Καραμήτσο Αθανάσιο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Βούρη Κοσμά
 • Υποπτέραρχο (Ι) Κλόκοζα Βασίλειο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Καλαμάτα Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Πατσαντάρα Ιωάννη
 • Υποπτέραρχο (ΤΑΜ) Γκίκα Ζαχαρία
 • Υποπτέραρχο (ΤΑΜ) Ιωαννίδη Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (ΤΑΤ) Κουνέλη Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παπασάββα Παντελή

και “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

 • Αντιπτέραρχο (Ι) Συμεωνίδη Θεολόγο
 • Αντιπτέραρχο (Ι) Παπαδόπουλο Μιχαήλ
 • Υποπτέραρχο (Ι) Τζιναέτη Βασίλειο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Βαμπούλα Δημήτριο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Μανδύλη Δημήτριο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Γκουτζουρή Νικόλαο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Σκλήκα Γεώργιο