Νέα Σύνθεση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετά τις τακτικές κρίσεις έτους 2008-2009, η νέα σύνθεση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), καθορίζεται ως εξής:

2014-09-22_114517

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008.