Προαγωγές στο Βαθμό του Υποπτεράρχου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 08/2008 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2008-2009 στην Πολεμική Αεροπορία, προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους:

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

  • Ταξίαρχο (Ι) Σινάνογλου Δανιήλ
  • Tαξίαρχο (Ι) Βλαχάβα Κωνσταντίνο
  • Ταξίαρχο (Ι) Ιατρίδη Κωνσταντίνο
  • Ταξίαρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο
  • Ταξίαρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο
  • Ταξίαρχο (ΕΑ) Μάντσιο Βασίλειο
  • Ταξίαρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο

β. Έκρινε “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

  • Ταξίαρχο (Ι) Γκιόκα Χαρίλαο
  • Ταξίαρχο (Ι) Σαββόπουλο Δημήτριο