Προαγωγές στο Βαθμό του Αντιπτεράρχου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 06/2008 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2008 – 2009 στην Πολεμική Αεροπορία, προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους:

  • Υποπτέραρχο Καραμήτσο Αθανάσιο
  • Υποπτέραρχο Γκίκα Ζαχαρία