Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 01/04/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 βρέφος 20 ημερών από Μυτηλίνη και Ηράκλειο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 3,2 ώρες πτήσης..