Ημερίδα ΥΠΕΘΑ στο ΑΤΑ με θέμα “Ισότητα στις Ε.Δ.”

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, ειδική Ημερίδα του ΥΠΕΘΑ με θέμα “Ισότητα στις Ε.Δ.”, με σκοπό την εμπέδωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλλων, στους εργασιακούς χώρους.

Κατά την διάρκεια της εν λόγω Ημερίδας πραγματοποιήθηκε:

  • Παρουσίαση του έργου του Γραφείου Ισότητας του ΥΠΕΘΑ.
  • Ομιλίες καθηγητών και εξειδικευμένων εισηγητών επί του αντικειμένου.
  • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν περίπου εκατό (100) στελέχη και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και συγκεκριμένα του ΑΤΑ, της 1ης Στρατιάς, της 110ΠΜ και των παρακείμενων Μονάδων της περιοχής (ΕΚΑΕ, ΕΚΑΕ/Ναυτικό Κλιμάκιο, 140ΣΗΠ).