Σύσκεψη της Ηγεσίας και των Δκτών Μονάδων της Π.Α. στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΑΤΑ, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Α/ΓΕΑ , ο κ. Α/ΤΑ, οι κ.κ. Δκτές ΔΑΥ , ΔΑΕ , Σ.Ι., οι Δντές Γ’ Κλάδου , Επιθεώρησης και ΔΑΠΕ του ΓΕΑ, η λοιπή Ηγεσία του ΑΤΑ και τέλος οι Δκτές όλων των Πτερύγων Μάχης της Π.Α., του ΕΚΑΕ, των ΚΕΠ , και των λοιπών Μονάδων Αφών.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών εκ μέρους του κ. Α/ΓΕΑ στους συμμετέχοντες, με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας του έργου που συντελείται σε κάθε επίπεδο διοίκησης της Π.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω σύσκεψης και την αποχώρηση του κ. Α/ΓΕΑ, ακολούθησε σύσκεψη-ενημέρωση των Δκτών των Μονάδων ΑΤΑ.