Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 24/05/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από Τρίπολη και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 3,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές. Επίσης C-130 μετέφερε ιατρική ομάδα 3 ατόμων και μοσχεύματα από Ελευσίνα, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη συμπληρώνοντας συνολικά 5,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές
  • Για Έρευνα-Διάσωση, ΑΒ-205 εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης αγνοούμενης κολυμβήτριας στην περιοχή Κατάκολο Ηλείας, συμπληρώνοντας 2,9 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.