Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 31/05/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-27J, Α-109 και C-130 μετέφεραν 5 ασθενείς και 1 νεογνό μιας ώρας από Ρόδο, Κω, Σαντορίνη, Μυτηλίνη, Σάμο και Ικαρία στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 10,6 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.
  • Για επιτήρηση, 1 αεροσκάφος Τ-41 σε Ανατολική και Δυτική Βοιωτία, συμπληρώνοντας 2,5 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο