Εορταστικές Εκδηλώσεις 55 Χρόνων 348 ΜΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια συγκέντρωση του προσωπικού της 348 MTA, η οποία συνέπεσε με τον εορτασμό συμπλήρωσης “30 χρόνων RF-4E στον Ελληνικό ουρανό“.

Στιγμιότυπα από τις εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα από Παρασκευή 23 έως Κυριακή 25 Μαΐου 2008.