Κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας θα διεξαχθεί στην Αθήνα κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (Natural Disaster Intervention). Η άσκηση αυτή είναι συνέχεια αντίστοιχης που έγινε τον Νοέμβριο του 2006 στην Άγκυρα.

Η NDI ’08 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαϊου και περί ώρα 12:00 στο εξομοιωμένο πεδίο άσκησης της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται στη Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών (ΜΑΚ), στα Άνω Λιόσια των Αθηνών. Συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) και από τουρκικής πλευράς η TSK Dogal Afetler Arama/Kurtarma Timleri (DAK).

Σκοπός της NDI ’08 είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και να δοκιμασθούν στην πράξη τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες σε περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ως ημέρα ΜΜΕ ορίσθηκε η 14 Μαϊου 2008 στη ΜΑΚ, στα Άνω Λιόσια.

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης