Κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 14 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών στο εξομοιωμένο πεδίο δοκιμών της Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών (ΜΑΚ), της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης