Συμμετοχή στην Πορτογαλική Εκπαίδευση Ηγεσίας 2008

Οι Ίκαροι ΙΙΙ Καρούκης Δημήτριος και Τσαϊρίδης Παναγιώτης εκπροσώπησαν τη Σχολή Ίκαρων σε εκπαίδευση που έγινε στη Λισσαβόνα στις 16 έως 21-5-2008 . Η εκπαίδευση αυτή διήρκησε έξι ημέρες και περιλάμβανε ασκήσεις ηγεσίας και διοίκησης. Σκοπός των ασκήσεων αυτών ήταν η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του ηγέτη ως προς τη λήψη των αποφάσεων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης οι Έλληνες Ίκαροι συνεργάστηκαν με μαθητές από τις αντίστοιχες Ακαδημίες της Πορτογαλίας, της Γερμανίας της Γαλλίας και του Βελγίου. Την τελευταία ημέρα έγινε μια περιήγηση στην πόλη της Λισσαβόνας από τους Πορτογάλους σπουδαστές. Οι Ίκαροι επέστρεψαν στην Ελλάδα στις 21-5-2008 με τις καλύτερες αναμνήσεις.