Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 02/06/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 2,2 ώρες πτήσης. Επίσης C-130 μετέφερε μοσχεύματα και ιατρική ομάδα από την Ελευσίνα στην Θεσσαλονίκη, συμπληρώνοντας 5,50 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.