Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 05/06/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για επιτήρηση, 1 αεροσκάφος Τ-41 σε Αττική και Βοιωτία, συμπληρώνοντας 2,5 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο