Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 15/06/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, C-27J μετέφερε 5 ασθενείς και ένα νεογνό 5 ημερών από Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Ελευσίνα, Σάμο και Σαντορίνη στην Μυτιλήνη και Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 8,8 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.
  • Για πυρόσβεση, 2 αεροσκάφη CL-415, 1 CL-215 και 6 PZL σε Χαιρώνεια, Κάστρο και Σπάρτια, συμπληρώνοντας 31,2 ώρες πτήσης σε 15 εξόδους.
  • Για επιτήρηση, 1 αεροσκάφος T-41 και 1 PZL σε Αττική, Βοιωτία και Κεφαλονιά, συμπληρώνοντας 4,4 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.