Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 05/07/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για αεροδιακομιδές, A-109 και C-27J μετέφεραν 4 ασθενείς από Ζάκυνθο, Σάμο, Νάξο και Ικαρία σε Ιωάννινα και Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.
  • Για πυρόσβεση, 8 CL-415, 7 CL-215, 2 Grumman και 4 PZL σε Χρυσοβίτσι, Σκούρτα, Τραγάνα και Αμφιλοχία, συμπληρώνοντας 84,5 ώρες πτήσης σε 32 εξόδους.
  • Για επιτήρηση, 1 αεροσκάφος Τ-41 και 5 PZL σε Καβάλα, Κεφαλονιά, Λαμία, Αττική και Βοιωτία, συμπληρώνοντας 14,7 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.