Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 19/08/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Αεροδιακομιδές, C-130, Super Puma και C-27J μετέφεραν 5 ασθενείς από Κω, Ανδρο, Ηράκλειο, Μήλο και Χίο στην Ελευσίνα. Επίσης C-130 μετέφερε μοσχεύματα από τον Αραξο στην Ελευσίνα. Συνολικά συμπληρώθηκαν 13,9 ώρες πτήσης σε 6 αποστολές.
  • Για Πυρόσβεση, 6 CL-415, 4 CL-215, 2 Grumman και 8 PZL σε Ιωάννινα, Καβάλα, Κέρκυρα, Λαμία και Επιτάλιο, συμπληρώνοντας 70,1 ώρες πτήσης σε 28 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 3 CL-215, 1 Τ-41 και 2 PZL σε Αττική και Λέσβο, συμπληρώνοντας 11,3 ώρες πτήσης σε 5 εξόδους.