Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 06/09/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Αεροδιακομιδές, C-27J και Super Puma μετέφεραν 3 ασθενείς και 1 νεογνό από Μυτηλίνη, Σύρο, Κεφαλονιά και Πάρο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 8,4 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.
  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-215, 2 CL-415, 3 PZL και 3 Grumman σε Χιλιομόδι και Βερδικούσα, συμπληρώνοντας 18,1 ώρες πτήσης σε 10 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 3 CL-215 και 3 PZL σε Βόρειο, Νότιο Τομέα και Λέσβο, συμπληρώνοντας 12,6 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.