Ηλεκτροδότηση Οικισμού Καρύστου “ο Ίκαρος”

Επιτέλους υλοποιείται η αναληφθείσα από τον Ίκαρο προσπάθεια επέκτασης των περιοχών του δικτύου ηλεκτροδότησης του οικισμού με την γνωστοποίηση της ΔΕΗ Αλιβερίου για ολοκλήρωση του προσχεδίου εγκατάστασης επτά (7) υποσταθμών σε κατάλληλες περιοχές, που επελέγησαν κατόπιν μελέτης, προκειμένου η μελλοντική εξυπηρέτηση των ανεγειρόμενων κατοικιών σε ηλεκτρικό ρεύμα, να έχει το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Η προσπάθεια έγινε μέσω του Δήμου Καρύστου, τον οποίο ευχαριστούμε και προσδοκούμε στο μέλλον ευρύτερη συνεργασία.

Το αναμενόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσόν των 120.000 ευρώ, το οποίον έχει συμπεριληφθεί στο αντίτιμο των 1200 ευρώ που έχει επιφορτισθεί το κάθε μέλος και έχει καταβληθεί στη ΔΕΗ μέσω του Δήμου Καρύστου. Τέλος, αναμένεται η εν λόγω ρύθμιση, με δεδομένη την εμπειρία ανοικοδόμησης αυτής της μορφής οικισμών, να καλύψει για αρκετά έτη την απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας του οικισμού μας.