Πρόσκληση Κατάταξης Επιτυχόντων ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη οι επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις του έτους 2008 στις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας όπως παρακάτω:

  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική.
  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ), στο Καβούρι Αττικής.
  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στο Αεροδρόμιο Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές πρέπει να προσκομίσουν και τα προβλεπόμενα από την Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, δικαιολογητικά.

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης