Διαγωνισμός Εκθεσης Ιδεών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού του Προστάτη της ΠΑ για το 2008, προκηρύσσεται Πανελλήνιος Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα:

“Ο Έλληνας Ιπτάμενος ως πρότυπο αυταπάρνησης, αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας στις σύγχρονες απειλές, αλλά και στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικού και κοινωνικού έργου της Πολεμικής Αεροπορίας”.

Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων της χώρας, κατόπιν εκδόσεως σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ.

Ως έπαθλο για τους τρεις πρώτους μαθητές/τριες έχει θεσπιστεί το χρηματικό ποσό των 3000 € για τον 1ο , 2000 € για το 2ο και 1000 € για τον 3ο, καθώς και από μία πτήση με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, εφ΄ όσον οι ίδιοι το επιθυμούν.