Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 26/10/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 6 PZL σε Χίο, Καλαμάτα και Τρίπολη, συμπληρώνοντας 8,2 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ανδρο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 2,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.
  • Για Επιτήρηση, 1 Τ-41 στην Αττική συμπληρώνοντας 1,4 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.