Εξέλιξη Προγραμμάτων ΟΣΜΑΑ “ο Ίκαρος”

Φέρεται εις γνώση των μελών του Ικάρου ότι τα προγράμματα που για κάποια σοβαρή και ανυπέρβλητη αιτία κρίνονται εξ αρχής ή στην διάρκεια υλοποίησής τους ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στο τμήμα που έχουν παρουσιασθεί αρχικά με την ένδειξη ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, η οποία θα συνοδεύεται από την αιτιολογία ματαίωσης. Αντίθετα, για τα προγράμματα που συνεχίζεται η διαδικασία για ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ τους, είτε αυτά είναι νέα προγράμματα είτε επανενεργοποίηση ανοικτών προγραμμάτων, οιαδήποτε νέα πληροφορία προς ενημέρωση των μελών θα παρουσιάζεται με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, η οποία θα προτάσσεται στην ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • Οικισμός Καρύστου Ευβοίας
  • Οικισμός Μεσσήνη Μεσσηνίας
  • Προάστιο Θεολόγος Βοιωτίας
  • Προάστιο Εξαμίλλια Κορίνθου
  • Προάστιο Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδος

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  • Προάστιο Αρτεμίσιο Ευβοίας
  • Αγροτεμάχιο Καστρί Ευβοίας
  • Αγροτεμάχιο Αλυκή Βοιωτοίας