Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων 2008/Δ ΕΣΣΟ

Με εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία την 10, 11 και 12 Νοεμβρίου 2008 οι στρατεύσιμοι της 2008 Δ/ ΕΣΣΟ που ανήκουν:

  • Στην κλάση 2010 (γεννημένοι το 1989) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (αρμοδιότητας ΣΓ Δυτικής Αττικής και Β΄ ΣΓ Αθηνών), Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ηρακλείου, Λάρισας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Ροδόπης, Έβρου, Ευρυτανίας, Λευκάδας και Γρεβενών.
  • Στις κλάσεις 1985 έως και 2010 (γεννημένοι το 1964 έως και το 1989) από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1 Μαϊου 2008 έως και 31 Ιουλίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.

Κάντε κλικ εδώ για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ