Συμμετοχή της ΠΑ στην άσκηση NOBLE MIDAS 2008

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι η Π.Α συμμετείχε στη ΝΑΤΟϊκή Άσκηση NOBLE MIDAS 2008, από 26 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2008, που πραγματοποιήθηκε στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο μεταξύ FIR Αθηνών, Ιταλίας και Μάλτας.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση της STAND BY δύναμης NRF με έμφαση στην εκστρατευτική φύση της, καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση ολοκληρωμένων ναυτικών επιχειρήσεων επιπέδου Task Force, οι οποίες συνδέονται με αποστολές τύπου NRF, εκτός άρθρου 5 (Crisis Response Operations – CRO).

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν με αεροπορικό δυναμικό οι παρακάτω χώρες:

  • Γαλλία: 1 ATL-2
  • Ιταλία: 1 AT-1, 2 HARRIER, 2 SH3D (Ε/Π)
  • Αγγλία: 1 NIMROD
  • ΗΠΑ: 1 P-3C, 1SH-60

Η Π.Α συμμετέχει με έξι (6) Α/Φ F-16C/D Blk 52+ της 115ΠΜ/340Μ & 343 Μ , δύο (2) Α/Φ F-4ΡΙ 2000 της 117ΠΜ/338Μ και δύο (2) ΕΜΒ-145Η ΑΣΕΠΕ της 112ΠΜ/380 Μ, που επιχειρούσαν από τις Μητρικές Μονάδες τους.

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης