Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 04/11/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-215 σε Αγιο Φλώρο Μεσσηνίας, συμπληρώνοντας 3 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, C-27J μετέφεραν έναν ασθενή και ένα νεογνό από Σάμο και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 4,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.