Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Θεολόγος Βοιωτίας ΟΣΜΑΑ “ο Ίκαρος”

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στην πληθώρα των μελών του Ικάρου που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα “Θεολόγος”. Με την επανενεργοποίηση του προγράμματος ο Ίκαρος αναμένει τη δέσμευση των μελών που έχουν αποφασίσει για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με υποβολή εκ μέρους τους της προβλεπόμενης δεσμευτικής δήλωσης μέχρι 28-02-09.

Ήδη δύο συνάδελφοι, σε συνεργασία με την εταιρία που πρότεινε το πρόγραμμα, έχουν προχωρήσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αγορά εξοχικών μονοκατοικιών σε ένα από τα οικόπεδα του προγράμματος. Στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει περιθώριο και πρόβλεψη κατασκευής δύο ακόμη μονοκατοικιών των 100 τ.μ. εκάστη, για τις οποίες έχουν εκπονηθεί και συμφωνηθεί αρχιτεκτονικά σχέδια. Εκτός αυτού διατίθενται και άλλα οικόπεδα με έτοιμα προς επεξεργασία προσχέδια κατοικιών. Λεπτομέρειες μπορείτε να πληροφορηθείτε από το site  που έχει εκπονήσει ο Ίκαρος, σε συνεργασία με την εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή – επίβλεψη των κατοικιών.

Το πρόγραμμα “Θεολόγος” έχει εγκριθεί από το ΑΑΣ ως διαρκές ανοικτό πρόγραμμα και κατά συνέπεια, στα μέλη που θα συμμετέχουν θα είναι δυνατή η οικονομική συμμετοχή του Ικάρου με τις αναλογισμένες εισφορές της μερίδας τους.