Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ “ο Ίκαρος”

Το ανοικτό πρόγραμμα του Αγ. Σεραφείμ στη Φθιώτιδα ενεργοποιείται με απόφαση του ΔΣ του Ικάρου 24-11-08 κατόπιν του  ενδιαφέροντος που επέδειξαν παλαιά και νέα μέλη για την περιοχή.

Συγκεκριμένα, πέραν των 5 μελών μας που απέκτησαν οικόπεδα με την έναρξη του προγράμματος στο παρελθόν, διατίθενται επιπλέον 27 οικόπεδα τα οποία αποτελούν μέρος του συγκροτήματος του οικισμού 180 οικοπέδων, που έχουν σχεδιαστεί και πολεοδομηθεί από τον οικοδομικό συνεταιρισμό “Άγιος Στέφανος” στον οποίο ανήκουν.

Ο σχεδιασμός του οικισμού έγινε με μορφή ξενοδοχειακού συγκροτήματος (καμπάνες). Η διανομή των οικιών και των τμημάτων της έκτασης που θα ανήκει αποκλειστικά σε κάθε οικία έχει γίνει με το σύστημα της κάθετης ιδιοκτησίας, που έχει εγκριθεί με την πολεοδόμηση της έκτασης.

Παρέχεται η δυνατότης στα παλαιά και νέα μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με την προτεραιότητα εκάστου μέλους στην επετηρίδα του Ικάρου.

Τέλος για πληροφορίες επισκέψεων στον οικισμό επικοινωνήστε με ιδιοκτήτη οικοπέδων κ. Μπόζοβιτς τηλ. 6974-005006