Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 17/12/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Αεροδιακομιδές, C-27J μετέφεραν 2 νεογνά από Σάμο και Αλεξανδρούπολη στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 4,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές. Επίσης C-27J μετέφερε ασθενή από την Ελευσίνα στην Στοκχόλμη, συμπληρώνοντας 10,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.