Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 21/12/2008

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Αεροδιακομιδές, Super Puma και C-27J μετέφεραν 1 ασθενή και 1 νεογνό από Μυτιλήνη και Αγ. Ευστράτιο στην Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, συμπληρώνοντας 5,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.